Hạnh Kiểm

sinh viên toàn thời gian hay bán thời gian thì sinh viên UUC cũng buộc phải giữ đúng luật ứng xử của sinh viên. Những hành vi sau đây không thể chấp nhận vi phạm luật ứng xử của sinh viên:

•        Sử dụng, tàng trữ hay buôn bán ma túy trái phép trong sở trường

•        Không trung thực trong thi cử, trong đó bao gồm gian lận đạo văn, được tả chi tiết dưới đây trong mục ‘Không trung thực trong thi cử Đạo Văn’.

•        Quấy rối hay xâm hại tình dục đối với bất cứ ai trong cộng đồng UUC, như được tả bên dưới trong mục ‘Qui Định về Việc Quấy Rối Xâm Hại Tình Dục’

•        Cố tình ngăn trở hoạt động của Viện trong việc tiến hành sứ mạng, mục đích mục tiêu đã công bố

•        Thóa mạ người khác khi thảo luận trong lớp học hay trên mạng, khuấy động tranh cãi chính trị khi thảo luận trong lớp học hay trên mạng, hay nhục mạ nhân hay tổ chức tôn giáo hoặc hội khi thảo luận trong lớp học hay trên mạng.

Lưu ý một trường Đốc, UUC giữ quyền kỷ luật đối với sinh viên nào vi phạm giới hạn về đạo đức pháp của Đốc /hoặc của bang hay quốc gia mình.

Sinh viên nào vi phạm luật ứng xử của sinh viên thì sẽ bị kỷ luật tương xứng với hình thức tầm nghiêm trọng của việc vi phạm. Khi sinh viên vi phạm luật ứng xử thì vụ việc sẽ được trình lên Hội Đồng Kỷ Luật của Viện. Đó một hội đồng đột xuất được triệu tập mỗi khi cần thiết bao gồm những vị sau đây: Trưởng khoa, Phó Hiệu Trưởng, Trưởng Phòng Sinh Viên Vụ, một đại diện sinh viên (thường trưởng hội sinh viên hoặc một người ủy quyền).

Sau khi xem xét cẩn thận mọi dữ kiện liên quan bằng chứng cụ thể, hội đồng sẽ quyết định kỷ luật sinh viên vi phạm. Án kỷ luật sau đâythể được áp dụng với sinh viên vi phạm:

•        Khiển trách bằng văn bản và thử luyện

•        Mất số tín chỉ của môn có gian lận đã được kiểm chứng

•        Tạm thời đình chỉ có thời hạn (một hoặc hai khóa học nhưng vẫn cho phép xin học lại)

•        Đình chỉ vô thời hạn và không cho phép xin học lại

•        Đuổi học lập tức.

Sinh viên bị kỷ luật có thể xin xét lại án kỷ luật bằng cách kháng án lên Hội Đồng Quản Trị.

KHÔNG TRUNG THỰC TRONG THI CỬ VÀ ĐẠO VĂN

Không trung thực trong thi cử dưới bất cứ hình thức nào cũng không thể chấp nhận được. Không trung thực trong thi cử là một hình thức gian lận bất kỳ bao gồm nhưng không chỉ là những hành vi sau đây: 

•        Đạo văn, tức là dùng tác phẩm của người khác mà cho là của mình

•        Tự đạo văn, tức là nộp bài làm của mình nhiều hơn một lần mà không được cho phép

•        Gian lận, tức là nhắc bài hay được giúp đỡ làm bài mà không được sự cho phép

•        Lừa dối, cho thông tin sai về một bài thi, như nói dối giáo sư về lý do vắng mặt

•        Tự chế số liệu, tức là tự đặt ra câu trích dẫn, chi tiết thông tin hay dữ liệu

•        Phá hoại, tức là cố tình ngăn cản tiến trình học tập của người khác.

Một hay nhiều biện pháp kỷ luật sau đây sẽ được giáo sư sử dụng đối với sinh viên nào bị nghi đã gian lận hay đạo văn:

•        Khiển trách bằng miệng hay bằng văn bản

•        Buộc phải làm bài lại

•        Cho điểm “F” đối với bài thi có vấn đề

•        Cho điểm “F” toàn môn học

•        Báo lên Hội đồng giáo sư để có biện pháp xử lý.

•        Nếu sinh viên vi phạm đã tốt nghiệp, Viện có thể xét đến việc hủy văn bằng đã cấp.

THỬ LUYỆN VÀ ĐUỔI HỌC

Sinh viên nào có điểm trung bình dưới mức tối thiểu cho phép đối với chương trình đang học thì sẽ bị đặt trong tình trạng thử luyện (Xem “Tiêu Chuẩn Học Tập” liệt kê ở trên). Sinh viên sẽ không được phép tự đăng ký học trên mạng. Tình trạng này không bị ghi lại trong bảng điểm của sinh viên. Việc thử luyện bắt đầu từ học kỳ sau khi thông báo. Sinh viên bị thử luyện sẽ không được học nhiều môn. Thành tích học tập của sinh viên đó sẽ được Giám Học theo dõi sát sao để cân nhắc và đề xuất những biện pháp xử lý như:

•        Văn bản khiển trách và thử luyện

•        Tạm đình chỉ  học tập có thời hạn (một hoặc hai khóa, có cho phép xin học lại)

•        Đình chỉ vô thời hạn và không cho phép xin học lại

•        Đuổi học lập tức.

Sinh viên sẽ thôi thử luyện và phục hồi tư cách bình thường khi điểm trung bình tổng GPA tăng lên đáp ứng tiêu chuẩn học tập.

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC XÂM HẠI VÀ QUẤY RỐI TÌNH DỤC

Ban Điều Hành Union University of California có chủ ý tạo ra một môi trường làm việc và học tập không có nạn xâm hại và quấy rối tình dục, và sẽ có những biện pháp ngăn chặn để bảo đảm cho giáo sư, nhân sự, sinh viên và khách viếng thăm được bảo vệ an toàn khỏi các hành động trên. Môi trường an ninh này bao phủ toàn thể mọi địa điểm trong cơ sở của Viện cũng như ở mọi nơi nào có hoạt động ngoại khóa dưới sự điều hành của Viện. 

Hành động xâm hại tình dục là vi phạm qui định của Viện cũng như bộ luật hình sự của Tiểu Bang. Xâm hại tình dục nói chung được định nghĩa là mọi hành vi không được chấp nhận nhằm cố gắng hoặc thực sự tiến hành giao hợp, bao gồm cả hành vi dùng vũ lực hay không dùng vũ lực. Một hành vi xâm hại tình dục có vũ lực là một hành vi tình dục nhằm vào một người nào đó, có thể là sờ mó mà người kia không muốn hoặc là đe dọa dùng vũ lực, hoặc xâm hại một người không có khả năng tự quyết định. Hành vi xâm hại tình dục bao gồm hiếp dâm, cưỡng dâm đồng tính, hãm hiếp bằng dụng cụ, và mọi hình thức sờ mó không được cho phép, chẳng hạn rờ rẫm ve vuốt. Hành vi xâm hại không dùng vũ lực là hành vi quan hệ trái phép với những người không có khả năng tự quyết định, chẳng hạn như cưỡng bức trong phạm vi quyền hạn. Những hành vi vốn được xem là bày tỏ sự thân thiện và những hành vi y học đúng đắn thì không được coi là xâm hại.

Quấy rối tình dục là hình thức đối xử phân biệt về tình dục bị luật pháp liên bang và của bang nghiêm cấm. Đó là những hành vi ngỏ ý về tình dục không được tán thành, những sự yêu cầu đáp ứng tình dục hoặc hành vi cư xử hay lời nói dâm dục chẳng hạn như những trường hợp sau hay những trường hợp khác tương tự:

1.       Khi việc thuận theo hành vi đó được nói rõ hay ngụ ý là một điều kiện để tuyển dụng hoặc ban cho một ân huệ nào đó trong việc học tập thi cử; hoặc

2.       Khi việc thuận theo hoặc bác bỏ hành vi đó được dùng làm nền tảng để xét tuyển hay đưa ra một quyết định nào đó về việc học tập và thi cử có liên quan đến cá nhân đó; hoặc

3.       Khi hành vi như vậy có mục đích hay tác dụng can thiệp đến một bài làm hay thành tích học tập của một người nào đó, hoặc tạo ra một môi trường học tập mang tính đe dọa, ác ý hay thù nghịch. Có thể kể ví dụ những hành vi vi phạm qui định này như cố tình có những cử chỉ hành động mang tính chất tình dục; hành vi ve vãn không được đồng tình, những lời đề nghị hay bình phẩm dâm ô; hành vi ưu đãi hay hứa hẹn có hành vi ưu đãi nếu đối phương ưng thuận làm tình; phô diễn hình ảnh, đồ vật hay tư liệu khiêu dâm; cưỡng dâm hay mưu đồ cưỡng dâm; và trả đủa khi đối phương khiếu kiện quấy rối tình dục hay tham gia điều tra vụ quấy rối tình dục.

Người nào xâm hại hay quấy rối tình dục sẽ bị kỷ luật chiếu theo qui định của Viện, có thể là đuổi học hay cho thôi việc. Những hình thức kỷ luật này được áp dụng song song với án phạt về hình sự hay dân sự của toàn án tiểu bang hay liên bang. Người nào vu cáo người khác quấy rối tình dục cũng bị kỷ luật thích đáng.