Chấm Điểm

TạiUUC,việc chấm điểmđược thực hiệnbởi các giảng viên hoặc những người hướng dẫncó trình độ,sử dụng kết hợp câu hỏi trắc nghiệmvà đánh giá bài tiểu luận, bài thi học kỳ đánh giá khác cho bài tập về nhà kiểm tra sinh viên. Người hướng dẫnđánh giáthành tích của học viên dựa trênnội dung,tính chính xác, tổ chức, trình bày, phân tích, đúng hạncủa cácbài nộpvàtổng thể chất lượng.

CHẤM ĐIỂM THEO PHIẾU ĐÁNH GIÁ (RUBRICS)

Mộtphiếu đánh giá phân loại một công cụ được các giảng viên sử dụng để xác định các tiêu chuẩn tiêu chí khi đánh giábài tập.Để đảm bảo tính nhất quán trong việc cho điểm,giảng viên được yêu cầu sử dụng phiếu tự đánh giá dưới đây khi đánh giá bài tập sinh viên các diễn đàn thảo luận. Các phiếu đánh giácung cấp chosinh viên một cách để xembiếtnhững thành phầncần thiết để đạt điểmtối ưutrong các bài viếthoặctham gia thảo luận trong lớp. cũng tiêu chuẩn hóa các tiêu chuẩn cần thiết để người hướng dẫncho sinh viên biết những họđạt / hoặc bị mất trong các bàiđã nộp. Tuy nhiên, một bản sao của phiếu đánh giásẽ được bao gồmtrong mỗi họctrìnhbởi vìcác hướng dẫncó thể được ngườiviếtmônhọc sửa đổiđể đáp ứng nhu cầu của từng môn họccụ thể vàcủa chương trình cấpbằng.

PHIẾU ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG VIẾT

 

Xuất sắc

Tốt

Trung bình

Kém

Tổng

Giới thiệu

8 điểm

§  Lôi cuốn, diễn tả chủ đề và cấu trúc bài viết

 

§Rõ ràngtuyên bố chủ đề chính và xem trước cấu trúc của bài báo, nhưng không đặc biệt mời cho người đọc.

§Kỳchủ đề chính, nhưng không xem trước các cấu trúc của bài báo cũng không phải là đặc biệt hấp dẫn cho người đọc.

§  Không có giới thiệu rõ ràng về chủ đề chính hoặc cấu trúc của bài.

 

 

 

 

_______

Trên 8 điểm

8 điểm

7 điểm

5-6 điểm

0-4 điểm

 

Luận đề

8 điểm

§  Phức tạp và dễ nhận diện.

§Rõ ràng và khẳng định.

§Rõ ràng, thích hợp và nêu được vấn đề.

§Tối nghĩa và bỏ qua các qui luật đưa ra trong lớp, hoặc thiếu luận đề hoặc mục tiêu.

 

 

 

_______

Trên 8 điểm

8 điểm

7 điểm

5-6 điểm

0-4 điểm

 

Tổ chức

8 điểm

§Tổ chức hiệu quả xoay quanh mục tiêu trung tâm hoặc luận đề rõ ràng.

§Tổ chức tốt xoay quanh mục tiêu trung tâm hoặc luận đề.

 

§Tổ chức cách giới hạn và thỉnh thoảng đi xa khỏi mục tiêu trung tâm.

 

§Tổ chức cách giới hạn hoặc không có tổ chức gì cả.

 

 

 

 

 

_______

Trên 8 điểm

8 điểm

7 điểm

5-6 điểm

0-4 điểm

 

Triển khai/ Nội dung

40 điểm

§  Chứng cứ và giải thích xuất sắc để hỗ trợ luận lý.

§  Các phân tích có tư duy và độc đáo.

§  Cho thấy có suy luận và suy nghĩ chín chắn.

§  Phân tích vượt qua suy nghĩ thông thường.

§  Chứng cứ và giải thích thuyết phục để hỗ trợ luận lý.

§  Cho thấy có suy luận.

 

§  Có nỗ lực để giải thích ý tưởng liên hệ luận chứng và luận lý.

§  Chứng cứ thích hợp để hỗ trợ các luận lý trong mỗi đoạn văn.

 

 

§  Luận chứng lộn xộn, không thỏa đáng hoặc không có luận chứng.

§  Thiếu giải thích hoặc giải thích lộn xộn giữa chứng cứ và luận lý.

§  Không có suy luận.

 

 

 

 

 

 

_______

Trên 40 điểm

36-40 điểm

31-35 điểm

21-30 điểm

0-20 điểm

 

Nghiên cứu-Chất lượng

20 điểm

§  Dữ kiện, trích dẫn, và tóm ý từ những nguồn uy tín.

§  Bao gồm nghiên cứu từ những chuyên gia trong ngành.

§  Dữ kiện, kết luận, và ý tưởng từ những nguồn uy tín.

 

 

 

 

§  Bao gồm cả dữ kiện từ những nguồn có uy tín và ý tưởng từ những nguồn không có uy tín.

 

 

§  Không có chứng cứ cho thấy có nghiên cứu hoặc thông tin từ những nguồn không có uy tín.

 

 

 

 

 

 

_______

Trên 20 điểm

18-20 điểm

16-17 điểm

11-15 điểm

0-10 điểm

 

Ngôn ngữ

8 điểm

§  Ngôn ngữ rõ ràng và chuẩn xác.

§  Văn phong lưu loát, trôi chảy và dễ đọc.

§  Giọng văn có chọn lọc cẩn thận.

§  Ngôn ngữ rõ ràng và cụ thể.

§  Văn phong tự tin và dễ đọc.

§  Giọng văn thích hợp.

§  Ngôn ngữ rõ ràng và đúng.

§  Văn phong rõ ràng nhưng thiếu nhất quán hoặc đôi khi tối nghĩa.

§  Giọng văn có thể chấp nhận.

§  Ngôn ngữ lủng củng và không rõ ràng.

§  Văn phong không thích hợp.

§  Giọng văn không thích hợp.

 

 

 

 

_______

Trên 8 điểm

8 điểm

7 điểm

5-6 điểm

0-4 điểm

 

Ngữ pháp/ Hình thức

8 điểm

§  Không có lỗi chính tả.

§  Câu cú phong phú và vững chắc.

§  Hình thức hoàn hảo dựa theo đòi hỏi Turabian.

§  Vài lỗi và không bị lặp lại.

§  Câu cú rõ ràng, chính xác và đa dạng.

§  Có vài lỗi về hình thức.

§  Mang một số lỗi ngữ pháp.

§  Có những lỗi nhẹ về hình thức.

 

 

§  Nhiều lỗi ngữ pháp rõ ràng.

§  Không tuân theo đòi hỏi hình thức.

 

 

 

 

 

 

 

_______

Trên 8 điểm

8 điểm

7 điểm

5-6 điểm

0-4 điểm

 

 

Lời phê:

 

 

________

Tổng 100 điểm

 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ THẢO LUẬN

Tham giađược đo bằng số lượng và chất lượng của việc đăng bài trongdiễn đàn thảo luận. Có ít nhất ba lần đănglà cần thiết: một chủ đề mới và hai phản hồi cho bài đăngcủa các sinh viên khác. Học viênsẽ được chấm điểmtrên thang điểm từ0 đến 100như sau:

Đăng bài cấp A (90-100 điểm):

§Số lượng tiêu chuẩn (3 bài đăng) được đáp ứng hoặc vượt hơn
§Chủ đề mới ít nhất là nửa trang (200 từ) và các nguồn được trích dẫn (có thể là nguồn Internet)
§Trả lời kịp thời trong thời hạn quy định của các học phần
§Trả lời đáp ứng đầy đủ các nội dung hoặc câu hỏi trong diễn đàn
§Kết nối với nội dung khóa học và / hoặc kinh nghiệm khác
§Viết chính xác, tuân theo xây dựng đoạn vănvà các quy tắc chấm câu.

Đăngbài cấpB (80-89 điểm):

§Số lượngtiêu chuẩn (3 đăng) được đáp ứng
§Chủ đềmới ngắn hơn nửa trang (200 từ) và các nguồn được trích dẫn (có thể là nguồn Internet)
§Trả lờikịp thời trong thời hạn quy định của các học phần
§Trả lờiđáp ứng các nội dung câu hỏi trong diễn đàn này nhưng một số chi tiết còn thiếu
§Kết nối vớinội dung khóa học và / hoặc kinh nghiệm khác chưa được xây dựng
§Viếtđúng, nhưng có một số sai sót trong xây dựng đoạn văn hoặc dấu chấm câu.

Đăngbàicấp C(70-79 điểm):
§Số lượngtối thiểulà2 lần đăng
§Chủ đề mới ngắn hơn nửa trang (200 từ) và các nguồn không trích dẫn
§Câu ​​trả lời làthường, nhưng không phải luôn luôn,được thực hiệnmột cách kịp thời
§Câu ​​trả lời thườngchính xác, nhưng các thông tin cung cấp là hạn chế
§Thực hiện các kết nối không rõ ràng hoặc không đầy đủ giữa nội dung lớp học và đăng tải các học viênkhác
§Viếtđúng, nhưng có một số sai sót trong xây dựng đoạn văn hoặc dấu chấm câu.

Đăngbài cấpD (60-69):
§Tham gia chỉ một lần
§Chủ đề mới là thiếu hoặc ngắn hơn nửa trang nhiều (200 từ) và các nguồn không trích dẫn
§Đáp ứng không kịp thời
§Trả lờichỉ là bề ngoài, lặp đi lặp lại câu hỏi phát âm hoặc những gì người khác nói
§Không có nỗ lực đã được thực hiện để kết nối câu trả lời với nội dung khóa học
§Trả lờicó hơn hai sai sót liên quan đến chính tả, ngữ pháp, xây dựng đoạn văn hoặc dấu chấm câu.

Thảo luậnF (0 điểm).
§Không tham gia vào các diễn đàn thảo luận, hoặc
§Tham gialà thô lỗ với người tham gia khác, hoặc
§Đáp ứng đã được sao chép từ người tham gia khác hoặc một nơi khác, hoặc
§Tham giakhông đáp ứng được các tiêu chí cơ bản cho cấp "D".

 

THANG ĐIỂM

UUCchấm điểm môn họcvớiđiểm các điểmtương ứng.Lưu ý rằng I, W, AU, P và CE lớp không có tín chỉ,chúngcũng không đượccộng vàođiểm trung bình tích lũy của học viên.Điểm đậulà A, B, hoặc C trừ trường hợp quy định tại các mô tả khóa học hoặc chương trình yêu cầu.

Bảngsau đâylàquy môphân loạicủaUUC:

 

Điểm

Mô tả

Scale

Grade points

A+

Xuất sắc

98-100

4.00

A

   ”

94-97

4.00

A-

   ”

90-93

3.67

B+

Rất tốt

87-89

3.33

B

Tốt

84-86

3.00

B-

   ”

80-83

2.67

C+

Trên trung bình

77-79

2.33

C

Trung bình

74-76

2.00

C-

   ”

70-73

1.67

F

Rớt

Dưới 70

0.00

I

Không hoàn tất

 

NCR

W

Rút

 

NCR

WF

Rút tên và Rớt

 

0.00

AU

Dự thính (Không có tín chỉ)

 

NCR

 

 

Sinh viênnên thường xuyên kiểm trahồ sơ học tập của mình và ngay lập tức thông báo cho Phòng Học Vụbất kỳsự khác biệtnào. Sinhviêncó thểxinmột bản sao củabảng điểm chính thức từ Phòng Học Vụ.