Thông Tin Tài Chánh

 

HỖ TRỢ TÀI CHÁNH

UUC cho một số trường hợp miễn giảm học phí, thanh toán với điều kiện dễ dàng cho sinh viên khó khăn đặc biệt về tài chính. Sinh viên nên tìm hiểu về các trường hợp giúp đỡ trên Phòng Tài Trợ. Sinh viên đang học phải nộp đơn xin hỗ trợ tài chánh tiếp tục trước cuối tháng Năm mỗi năm. Sinh viên nhận bất cứ hình thức hỗ trợ nào của UUC thì phải giữ điểm tổng trung bình ít nhất 3.0 để tiếp tục nhận hỗ trợ.

Sinh viên thể liên hệ với Phòng Tài Trợ qua email: fao@uuc.edu.

 

CÁC KHOẢN VAY

UUC không có chính sách cho sinh viên vay.

Nếu sinh viên nào có  được khoản vay để chi trả cho chương trình học sinh đó phải chịu trách nhiệm hồi trả đầy đủ khoản vay và lãi suất phát sinh, ít hơn tổng số tiền hoàn trả.

Nếu sinh viên nào hưởng một khoản vay được chính quyền tiểu bang hoặc liên bang đảm bảo và không thể hoàn trả khoản vay, sẽ phát sinh hai trường hợp sau:

·      Chính phủliên bang hoặc tiểu bang hoặc một cơ quan bảo lãnh vay vốn có thể có hành động đối với sinhviên, bao gồm áp dụng bất kỳ hoàn thuế thu nhập mà người có quyền để giảm số dư nợ của khoản vay.

·      Sinh viên có thểkhông đủ điều kiện cho bất kỳ hỗ trợ sinh viên liên bang khác tại một tổ chức khác hoặc hỗ trợ khác của chính phủ cho đến khi khoản vay được thanh toán.

Nếu sinhviên đã nhận đượckinh phí hỗ trợ tài chính sinh viên liên bang, các sinh viên được hưởng một khoản hoàn lại của số tiềnkhôngđượcthanh toán từngân sách chương trình hỗ trợ tài chính sinh viên liên bang.