Yêu Cầu Nhập Học - MA

Sau khi hoàn thành Đơn Nhập học trực tuyến, ứng viên cần phải nộp kèm những tài liệu sau cho Giám Đốc Tuyển Sinh để được xét tuyển:

 • Hai ảnh hộ chiếu
 • Bản sao giấy chứng minh do chính phủ cấp
 • Cử nhân nghệ thuật hay khoa học hoặc tương đương được công nhận từ trường đại học hoặc quốc tế.
 • Bảng điểm chính thức từ tất cả các trường cao đẳng hoặc đại học trước đó đã tham dự
 • Hai thư giới thiệu; một trong hai phải là từ một mục sư hay người lãnh đạo tôn giáo, một từ một giám sát học tập, nếu có thể.
 • Một bài làm chứng/tuyên bố cá nhân của ít nhất 500 từ miêu tả động lực của học sinh để nghiên cứu tại UUC

YÊU CẦU VỀ NGÔN NGỮ

Sinh viên xin học các chương trình tiếng Anh phải chứng minh khả năng thông thạo Anh văn. Ứng viên có tiếng mẹ đẻ không phải là tiếng Anh và chưa có một bằng cấp nào của một trường được công nhận uy tín mà nơi đó tiếng Anh là ngôn ngữ giảng dạy chính thì phải chứng minh khả năng thông thạo Anh ngữ bằng một trong những cách sau đây:

 • Tối thiểu 530 điểm TOEFL PBT (TOEFL thi trên giấy) hoặc 71 điểm TOEFL iBT (TOEFL thi trên internet), 6.5 điểm IELT hoặc 50 điểm PTE;
 • Điểm tối thiểu đạt cấp 3 kỳ thi ACT;
 • Điểm tối thiểu đạt Pre-1 kỳ thi Eiken;
 • Bảng điểm chứng minh đã học ít nhất 30 tín chỉ với điểm trung bình “B” hoặc cao hơn do một trường có uy tín/được công nhận cấp.

Sinh viên xin học các chương trình tiếng Việt phải thông thạo ngôn ngữ được sử dụng giảng dạy. Ứng viên phải chứng minh trình độ ngôn ngữ đại học về tiếng Việt bằng một trong những cách sau đây:

 • Ứng viên đến từ những nước có ngôn ngữ chính thức là tiếng Việt; hoặc
 • Bằng tốt nghiệp trung học ở một trường có uy tín/được công nhận (có giảng dạy tối thiểu bằng tiếng Việt).