Walkathon 2017

Body: 

Kính gửi quí tôi tớ, con cái Chúa,

Chắc ai trong chúng ta cũng vui mừng cảm tạ Chúa khi nghe có 500 Mục sư và nhân sự ở những vùng xa xôi ở Việt Nam nhận được học bổng để được trang bị thêm về Lời Chúa trong năm rồi nhờ kỳ đi bộ gây quỹ năm 2016 (UUC Walkathon).  Chúng ta cảm động vì thấy có những vị Mục sư và tín hữu cao niên cũng dự phần cách đầy khích lệ.

Năm nay tôi xin mời quý tôi con Chúa cùng tham dự kỳ đi bộ gây quỹ vào thứ bảy 9 tháng 9, 2017. Những vị ở gần có thể tham dự trực tiếp.  Những vị ở xa có thể dự phần bằng cách phổ biến và kêu gọi để nhiều người có thể dự phần vào công tác giáo dục thần học cho quê nhà.

Địa điểm đi bộ gây quỹ rất đẹp và tiện nghi.  Đường đi bộ sẽ vòng quanh một hồ thoáng mát có nhiều bóng cây gần bên.  Chỗ tổ chức bữa ăn thông công riêng biệt và rộng rãi, có sân chơi cho trẻ em.  Đây là một chỗ thích hợp cho gia đình và bạn hữu đến để được có thì giờ hàn huyên và thông công cùng nhau.  Flyer đính kèm sẽ cung cấp thêm chi tiết cho quý vị.

Tham dự chương trình đi bộ gây quỹ hằng năm của trường (UUC’s Annual Walkathon) là dịp để chúng ta cầu nguyện và dự phần vào công việc Chúa cho quê hương.  Ước mong có nhiều người sẽ cùng tham dự chương trình đi bộ và picnic trong năm nay.

Nguyện thêm nhiều thợ gặt  được trang bị cho dân tộc Việt Nam đang rải rác khắp nơi trên thế giới.

Thân ái trong Chúa,

MS Đoàn Hưng Linh